logo

WTP

WTP có nghĩa là gì?

WTP có nghĩa là 'Điểm là gì?' và 'Muốn chơi không?'

Tóm tắt các điểm chính

Định nghĩa đầu tiên về WTP

'Vấn đề ở đây là gì?' là định nghĩa phổ biến nhất cho WTP trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
WTP
Sự định nghĩa:Vấn đề ở đây là gì?
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Định nghĩa thứ hai của WTP

'Muốn chơi?' là một định nghĩa phổ biến khác cho WTP , đặc biệt là trong trò chuyện liên quan đến trò chơi trên các ứng dụng như Discord và TeamSpeak.
WTP
Sự định nghĩa:Muốn chơi?
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về WTP được sử dụng trong văn bản

WTP