logo

WTHC

WTHC có nghĩa là gì?

WTHC có nghĩa là 'Địa ngục quan tâm đến ai?'.

Tóm tắt các điểm chính

'Thằng quái nào quan tâm?' là định nghĩa phổ biến nhất cho WTHC trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
WTHC
Sự định nghĩa:Thằng quái nào quan tâm?
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về WTHC được sử dụng trong văn bản

WTHC