logo

TFLN

TFLN có nghĩa là gì?

TFLN có nghĩa là 'Tin nhắn từ đêm qua.'

Tóm tắt các điểm chính

'Văn bản từ đêm qua' là định nghĩa phổ biến nhất cho TFLN trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
TFLN
Sự định nghĩa:Tin nhắn từ đêm qua
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về TFLN được sử dụng trong văn bản

TFLN