logo

Numbers trong Text Speak

Bảng chú giải thuật ngữ tiếng lóng và văn bản nói dựa trên các con số. Nó hiển thị các điều khoản như 411, 143, 381, 831, 721, 823, 10, 0, K3U, <3.

Thuật ngữ trò chơi (Viết tắt, Biệt ngữ và Tiếng lóng)

Bảng chú giải thuật ngữ trò chơi (từ viết tắt, biệt ngữ và tiếng lóng) được sử dụng trong trò chơi trực tuyến, Discord và diễn đàn trò chuyện về trò chơi.

Covidiot

Nhân viên phụ trách là người có hành vi thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng hoặc dự trữ thực phẩm trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Mã cho các ký hiệu đặc biệt

Đây là danh sách các Mã thay thế, HTML-entity, HTML-code, CSS-code, Hex-code và Unicodes cho các ký hiệu đặc biệt như bản quyền, đã đăng ký và nhãn hiệu.

Điều khoản về giới tính và hẹn hò

Trang này là về các từ viết tắt hẹn hò kỹ thuật số, từ viết tắt và thuật ngữ tiếng lóng được sử dụng trong các cuộc trò chuyện văn bản và hẹn hò trực tuyến. Nó bao gồm các thuật ngữ hẹn hò kỹ thuật số như BBW, SBF, TDH và WLTM.

RHINO

RHINO có nghĩa là Người đàn ông lớn tuổi tìm kiếm một người phụ nữ trẻ hơn. Trang này giải thích cách RHINO được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

QQ

QQ có nghĩa là 'Thoát', 'Ngừng khóc' và 'Câu hỏi nhanh'. Nó cũng là tên của một ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội của Trung Quốc. Trang này giải thích cách QQ được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

P911

P911 có nghĩa là Cảnh báo dành cho phụ huynh (Hoa Kỳ). Trang này giải thích cách P911 được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ASMR

ASMR có nghĩa là 'Phản ứng theo kinh tuyến cảm giác tự chủ.' Nó còn được gọi là 'Ngứa não.' Trang này giải thích cách ASMR được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

<4

<4 có nghĩa là Hơn cả Tình yêu (xem <3). Trang này giải thích cách <4 được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

KIM CƯƠNG TAY

KIM CƯƠNG TAY có nghĩa là người nắm giữ cổ phiếu một cách kiên quyết. Trang này giải thích cách DIAMOND HANDS được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

UDI

UDI có nghĩa là Thương tích do Uống rượu Không xác định. Trang này giải thích cách UDI được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

Mã hóa và giải mã tin nhắn

Sử dụng trang này để gửi một tin nhắn bí mật. Sử dụng trang này để mã hóa và giải mã một tin nhắn.

AI

WHO có nghĩa là Tổ chức Y tế Thế giới. Trang này giải thích cách WHO được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

Biểu tượng cảm xúc trên Snapchat

Biểu tượng cảm xúc trên Snapchat được thiết kế để giúp bạn theo dõi cách bạn tương tác với bạn bè của mình. Trang này có danh sách tất cả các biểu tượng cảm xúc Snapchat mặc định và giải thích ý nghĩa của chúng.

WDFD

WDFD có nghĩa là Whoop-Dee-F *** ing-Doo !. Trang này giải thích cách WDFD được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

Mã cho các chữ cái Hy Lạp

Đây là danh sách các Mã thay thế, HTML-entity, HTML-code, CSS-code, Hex-code và Unicodes cho các chữ cái Hy Lạp. Trang này bao gồm một bài kiểm tra về các chữ cái Hy Lạp.

BYP

BYP có nghĩa là Cầu xin sự tha thứ của bạn. Trang này giải thích cách BYP được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

NS:

D: có nghĩa là Sốc. Trang này giải thích cách D: được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.