logo

PPU

PPU có nghĩa là gì?

PPU có nghĩa là 'Vui lòng nhận hàng'.

Tóm tắt các điểm chính

'Please Pick Up' là định nghĩa phổ biến nhất cho PPU trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
PPU
Sự định nghĩa:Vui lòng nhấc máy
Kiểu:Viết tắt
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về PPU được sử dụng trong văn bản

PPU