logo

Làm thế nào để giao dịch trong POE? Hướng dẫn giao dịch hoàn chỉnh

Giao dịch bằng PoE là một cách tuyệt vời để kiếm tiền tệ trong trò chơi. Có rất nhiều vật phẩm trong trò chơi có sức mạnh hoặc tầm thường. Bạn có thể giao dịch để mua

Bản dựng dành cho người mới bắt đầu POE 3,17 tốt nhất

Path of Exile (PoE) là một trò chơi hành động RPG dungeon thu thập thông tin. Trò chơi này có chiều sâu phong phú, từ tùy biến nhân vật đến xây dựng thế giới. Tương tự, xây dựng

Thử nghiệm mê cung trong Con đường lưu đày: Hướng dẫn chi tiết

Trong PoE, có rất nhiều bản đồ và màn chơi mà bạn phải hoàn thành cho phần cuối của trò chơi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những ngục tối với quái vật, cạm bẫy và

Làm thế nào để thay đổi sự thăng tiến trong Con đường lưu vong (PoE)

Trước khi bắt đầu trò chơi, bạn cần chọn lớp nhân vật của mình. Bạn cần chọn lớp nhân vật theo phong cách chơi của mình.

Làm thế nào để giao dịch trong POE? Hướng dẫn giao dịch hoàn chỉnh

Giao dịch bằng PoE là một cách tuyệt vời để kiếm tiền tệ trong trò chơi. Có rất nhiều vật phẩm trong trò chơi có sức mạnh hoặc tầm thường. Bạn có thể giao dịch để mua

Bản dựng dành cho người mới bắt đầu POE 3,17 tốt nhất

Path of Exile (PoE) là một trò chơi hành động RPG dungeon thu thập thông tin. Trò chơi này có chiều sâu phong phú, từ tùy biến nhân vật đến xây dựng thế giới. Tương tự, xây dựng

Thử nghiệm mê cung trong Con đường lưu đày: Hướng dẫn chi tiết

Trong PoE, có rất nhiều bản đồ và màn chơi mà bạn phải hoàn thành cho phần cuối của trò chơi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những ngục tối với quái vật, cạm bẫy và

Làm thế nào để thay đổi sự thăng tiến trong Con đường lưu vong (PoE)

Trước khi bắt đầu trò chơi, bạn cần chọn lớp nhân vật của mình. Bạn cần chọn lớp nhân vật theo phong cách chơi của mình.

Công trình Juggernaut tốt nhất trong Path of Exile

Juggernaut là lớp Thăng cấp cho Lớp Marauder. Marauder là lớp sức mạnh thuần túy với rất nhiều HP và Armor. Vì vậy, 'Ascendancy Juggernaut của nó được cấp

Làm thế nào để giao dịch trong POE? Hướng dẫn giao dịch hoàn chỉnh

Giao dịch bằng PoE là một cách tuyệt vời để kiếm tiền tệ trong trò chơi. Có rất nhiều vật phẩm trong trò chơi có sức mạnh hoặc tầm thường. Bạn có thể giao dịch để mua

Bản dựng dành cho người mới bắt đầu POE 3,17 tốt nhất

Path of Exile (PoE) là một trò chơi hành động RPG dungeon thu thập thông tin. Trò chơi này có chiều sâu phong phú, từ tùy biến nhân vật đến xây dựng thế giới. Tương tự, xây dựng

Thử nghiệm mê cung trong Con đường lưu đày: Hướng dẫn chi tiết

Trong PoE, có rất nhiều bản đồ và màn chơi mà bạn phải hoàn thành cho phần cuối của trò chơi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những ngục tối với quái vật, cạm bẫy và

Làm thế nào để thay đổi sự thăng tiến trong Con đường lưu vong (PoE)

Trước khi bắt đầu trò chơi, bạn cần chọn lớp nhân vật của mình. Bạn cần chọn lớp nhân vật theo phong cách chơi của mình.

Công trình Juggernaut tốt nhất trong Path of Exile

Juggernaut là lớp Thăng cấp cho Lớp Marauder. Marauder là lớp sức mạnh thuần túy với rất nhiều HP và Armor. Vì vậy, 'Ascendancy Juggernaut của nó được cấp

Công trình xây dựng lớp Marauder tốt nhất trong Path of Exile (Poe)

Lớp Marauder trong PoE là lớp nhân vật sức mạnh thuần túy. Vì vậy, lớp này có HP cao và cũng có khả năng gây sát thương tốt. Nó dựa trên các kỹ năng cận chiến và

Công trình xây dựng lớp duelist tốt nhất trong Path of Exile (PoE)

Lớp Duelist trong PoE là lớp kết hợp giữa sức mạnh và sự khéo léo. Duelists có nhiều sát thương hơn và né tránh ngay từ đầu. Lớp này có thể sử dụng lá chắn cho

Cách liên kết các vật phẩm trong Path of Exile (PoE)

Trong một trò chơi như PoE, các vật phẩm rất cần thiết để lên cấp trong trò chơi. Bạn có thể chia sẻ các mục và những người khác có thể nhìn thấy chúng cùng với số liệu thống kê của họ. Sự chia sẻ của

Cách cài đặt Loot Filter trong POE

Dưới đây là danh sách tất cả các bộ lọc PoE Loot tốt nhất theo nhận thức của chúng tôi: