logo

CHÁY

FOC có nghĩa là gì?

FOC có nghĩa là 'Miễn phí'.

Tóm tắt các điểm chính

'Miễn phí' là định nghĩa phổ biến nhất cho CHÁY trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
CHÁY
Sự định nghĩa:Miễn phí
Kiểu:Viết tắt và Viết tắt
Khả năng đoán:
3: Có thể đoán được
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về FOC được sử dụng trong văn bản

CHÁY