logo

DHS

DHS có nghĩa là gì?

DHS có nghĩa là 'Bộ An ninh Nội địa.' Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ là một bộ phận nội các của chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm trong lĩnh vực an ninh công cộng. Nó được thành lập bởi Chính quyền Bush vào năm 2002/3 và được cho là có hơn 240.000 nhân viên, khiến nó trở thành một trong những cơ quan nội các lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nó thường bị chỉ trích vì là một trong những cuộc tái tổ chức tốn kém và kém tổ chức nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các nhà phê bình cáo buộc nó đã lãng phí hàng tỷ đô la cho các dự án không cần thiết được thiết kế chỉ để thưởng cho những người thân cận với tổng thống.

Lưu ý, DHS nên bị nhầm lẫn với DHSS của Vương quốc Anh (Bộ Y tế và An sinh Xã hội), gần đây đã được đổi tên thành Bộ Công việc và Lương hưu.

Tóm tắt các điểm chính

'Bộ An ninh Nội địa (Hoa Kỳ)' là định nghĩa phổ biến nhất cho DHS trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
DHS
Sự định nghĩa:Bộ An ninh Nội địa (Hoa Kỳ)
Kiểu:Viết tắt
Khả năng đoán:
4: Khó đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Hình ảnh cho DHS

Khi tôi viết DHS , Ý tôi là:

ý nghĩa của DHS
Bộ An ninh Nội địa (DHS) là một cơ quan nội các của chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Hơn...

Ví dụ về DHS trong câu

Dưới đây là các ví dụ về DHS được sử dụng trong các cuộc hội thoại:
  • Tony: Tôi đi đếnDHSđể đăng nhập Phụ cấp Người tìm việc. Thật khó để kiếm được việc làm ở Anh.
  • Jordan: Ha! Tôi nghĩ ý bạn là DHSS (hoặc DWP như bây giờ được gọi). DHS là Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ!
  • Tony: An ninh quốc gia của Hoa Kỳ được chăm sóc bởiDHS.
  • Jordan: Tôi chưa bao giờ biết điều đó.

Một cái nhìn học thuật về DHS

Vì nó được phát âm bằng cách sử dụng các chữ cái riêng lẻ (tức là 'Dee Aitch Ess'), DHS được phân loại là từ viết tắt của chủ nghĩa viết tắt. Các từ viết tắt khác với các từ viết tắt, được nói giống như các từ.

Ví dụ về DHS được sử dụng trong văn bản

DHS