logo

NGÀY

DAG có nghĩa là gì?

DAG có nghĩa là 'Chết tiệt.'

Tóm tắt các điểm chính

'Chết tiệt' là định nghĩa phổ biến nhất cho NGÀY trên Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram và TikTok.
NGÀY
Sự định nghĩa:Chết tiệt
Kiểu:Từ lóng (Biệt ngữ)
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Định nghĩa thứ hai cho DAY

Ý nghĩa này cũng được ghi nhận:
NGÀY
Sự định nghĩa:Cá nhân không hợp thời trang
Kiểu:Từ
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Định nghĩa thứ ba cho DAG

Ý nghĩa này cũng đã được ghi nhận, nhưng nó không phổ biến:
NGÀY
Sự định nghĩa:Con chó (với giọng Ailen)
Kiểu:Từ lóng (Biệt ngữ)
Khả năng phỏng đoán:
2: Khá dễ đoán
Người dùng điển hình:
Người lớn và Thanh thiếu niên

Ví dụ về DAG được sử dụng trong văn bản

NGÀY