logo

Làm thế nào để biết bạn có CPU nào?

Bộ xử lý của PC là một trong những thành phần chính xác định hiệu suất tổng thể của hệ thống. Nó nhanh như thế nào? Nó có thể xử lý bao nhiêu nhiệm vụ? Phải không

CPU tốt nhất cho chơi game và phát trực tuyến vào năm 2022 (1080p, 1440p, 4K)

Sức mạnh của CPU quyết định trực tiếp đến tốc độ và hiệu suất của PC nói chung. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số CPU tốt nhất để chơi game vào năm 2021.

CPU tốt nhất để khai thác tiền điện tử năm 2022

Khai thác tiền điện tử đã hoàn toàn trở nên phổ biến trong vài năm qua, với ngày càng nhiều người đam mê PC trở nên quan tâm đến nó. Và trong khi khai thác

Cách giảm mức sử dụng CPU cao

Mặc dù một số việc sử dụng CPU cao là không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể thực hiện một số điều đơn giản để giảm tỷ lệ phần trăm cao. Bạn không phải tải xuống bất kỳ phần mềm ưa thích nào hoặc sử dụng các phương pháp phức tạp để giảm mức sử dụng CPU của mình.

Lỗi quạt CPU: Dưới đây là cách khắc phục nhanh chóng

Nhiều thứ có thể gây ra lỗi quạt CPU, nhưng thủ phạm phổ biến là bụi. Các vấn đề khác cũng có thể là nguyên nhân, từ kết nối quạt lỏng lẻo đến quạt hỏng.

Làm thế nào để sửa chữa các chân CPU bị cong

Chân CPU cong không phải là ngày tận thế. Với đủ kiên nhẫn và một chút may mắn, bạn có thể sửa chúng ra và CPU sẽ hoạt động bình thường trở lại. CPU là

Tại sao Bluestacks lại gây ra tình trạng sử dụng CPU cao?

Với Bluestacks, bạn đang ảo hóa hệ điều hành thứ hai (Android) bằng cách sử dụng ảo hóa CPU. Cần rất nhiều năng lượng CPU và sử dụng bộ nhớ (RAM) để

Làm thế nào để biết bạn có CPU nào?

Bộ xử lý của PC là một trong những thành phần chính xác định hiệu suất tổng thể của hệ thống. Nó nhanh như thế nào? Nó có thể xử lý bao nhiêu nhiệm vụ? Phải không

CPU tốt nhất cho chơi game và phát trực tuyến vào năm 2022 (1080p, 1440p, 4K)

Sức mạnh của CPU quyết định trực tiếp đến tốc độ và hiệu suất của PC nói chung. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số CPU tốt nhất để chơi game vào năm 2021.

CPU tốt nhất để khai thác tiền điện tử năm 2022

Khai thác tiền điện tử đã hoàn toàn trở nên phổ biến trong vài năm qua, với ngày càng nhiều người đam mê PC trở nên quan tâm đến nó. Và trong khi khai thác

Cách giảm mức sử dụng CPU cao

Mặc dù một số việc sử dụng CPU cao là không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể thực hiện một số điều đơn giản để giảm tỷ lệ phần trăm cao. Bạn không phải tải xuống bất kỳ phần mềm ưa thích nào hoặc sử dụng các phương pháp phức tạp để giảm mức sử dụng CPU của mình.

Lỗi quạt CPU: Dưới đây là cách khắc phục nhanh chóng

Nhiều thứ có thể gây ra lỗi quạt CPU, nhưng thủ phạm phổ biến là bụi. Các vấn đề khác cũng có thể là nguyên nhân, từ kết nối quạt lỏng lẻo đến quạt hỏng.

Làm thế nào để sửa chữa các chân CPU bị cong

Chân CPU cong không phải là ngày tận thế. Với đủ kiên nhẫn và một chút may mắn, bạn có thể sửa chúng ra và CPU sẽ hoạt động bình thường trở lại. CPU là

Tại sao Bluestacks lại gây ra tình trạng sử dụng CPU cao?

Với Bluestacks, bạn đang ảo hóa hệ điều hành thứ hai (Android) bằng cách sử dụng ảo hóa CPU. Cần rất nhiều năng lượng CPU và sử dụng bộ nhớ (RAM) để

Làm thế nào để biết bạn có CPU nào?

Bộ xử lý của PC là một trong những thành phần chính xác định hiệu suất tổng thể của hệ thống. Nó nhanh như thế nào? Nó có thể xử lý bao nhiêu nhiệm vụ? Phải không

CPU tốt nhất cho chơi game và phát trực tuyến vào năm 2022 (1080p, 1440p, 4K)

Sức mạnh của CPU quyết định trực tiếp đến tốc độ và hiệu suất của PC nói chung. Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số CPU tốt nhất để chơi game vào năm 2021.

CPU tốt nhất để khai thác tiền điện tử năm 2022

Khai thác tiền điện tử đã hoàn toàn trở nên phổ biến trong vài năm qua, với ngày càng nhiều người đam mê PC trở nên quan tâm đến nó. Và trong khi khai thác

Cách giảm mức sử dụng CPU cao

Mặc dù một số việc sử dụng CPU cao là không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể thực hiện một số điều đơn giản để giảm tỷ lệ phần trăm cao. Bạn không phải tải xuống bất kỳ phần mềm ưa thích nào hoặc sử dụng các phương pháp phức tạp để giảm mức sử dụng CPU của mình.

Lỗi quạt CPU: Dưới đây là cách khắc phục nhanh chóng

Nhiều thứ có thể gây ra lỗi quạt CPU, nhưng thủ phạm phổ biến là bụi. Các vấn đề khác cũng có thể là nguyên nhân, từ kết nối quạt lỏng lẻo đến quạt hỏng.

Làm thế nào để sửa chữa các chân CPU bị cong

Chân CPU cong không phải là ngày tận thế. Với đủ kiên nhẫn và một chút may mắn, bạn có thể sửa chúng ra và CPU sẽ hoạt động bình thường trở lại. CPU là