logo

Editor Choice


NFI

NFI

NFI có nghĩa là Không có Ý tưởng F ***** g. Trang này giải thích cách NFI được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

MINH HỌA

MINH HỌA

MINH HỌA có nghĩa là Tuyệt vời nhất. Trang này giải thích cách ứng dụng Zalo được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

MINX

MINX

MINX có nghĩa là Cô gái nghịch ngợm hoặc Tinh nghịch. Trang này giải thích cách MINX được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

ALPHA

ALPHA

ALPHA có nghĩa là Người thống trị. Trang này giải thích cách ALPHA được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

RAM

RAM

RAM có nghĩa là Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Trang này giải thích cách RAM được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

RML

RML

RML có nghĩa là Đọc Đôi môi của tôi. Trang này giải thích cách RML được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

M&M

M&M

M&M có nghĩa là sao Hỏa & Murrie (kẹo sô cô la có kích thước bằng nút bấm được tráng màu). Trang này giải thích cách M&M được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

L2R

L2R

L2R có nghĩa là Học cách đọc. Trang này giải thích cách L2R được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

Ổ BÁNH MÌ

Ổ BÁNH MÌ

LOAF có nghĩa là Bộ não. Trang này giải thích cách LOAF được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

TNF

TNF

TNF có nghĩa là Điều đó Không Vui. Trang này giải thích cách TNF được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

Bài ViếT Thú Vị

Không bắt buộc

Chèn biểu tượng 'Không buộc' bằng cách sử dụng Mã thay thế hoặc Mã HTML. Bạn cũng có thể sao chép và dán nó hoặc sử dụng Thực thể HTML, Mã CSS, Mã Hex hoặc Unicode.

ĐọC Thêm

1337

1337 có nghĩa là Tinh hoa. Trang này giải thích cách 1337 được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

MINX

MINX có nghĩa là Cô gái nghịch ngợm hoặc Tinh nghịch. Trang này giải thích cách MINX được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

bốn góc-mũi tên-vòng tròn-ngược chiều kim đồng hồ, -loop

Chèn biểu tượng 'bốn góc-mũi tên-vòng quanh-ngược chiều kim đồng hồ, -loop' bằng cách sử dụng Mã thay thế hoặc Mã HTML. Bạn cũng có thể sao chép và dán nó hoặc sử dụng Thực thể HTML, Mã CSS, Mã Hex hoặc Unicode.

ĐọC Thêm

UHQ

UHQ có nghĩa là Chất lượng cực cao. Trang này giải thích cách UHQ được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm