logo

Editor Choice


GW

GW

GW có nghĩa là Làm việc tốt. Trang này giải thích cách GW được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

NBA

NBA

NBA có nghĩa là Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia. Trang này giải thích cách NBA được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

0.O

0.O

0.O có nghĩa là Lông mày Nâng cao. Trang này giải thích cách 0.O được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

MDMA

MDMA

MDMA có nghĩa là 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine hoặc Ecstasy. Trang này giải thích cách MDMA được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

ĐẤU THẦU

ĐẤU THẦU

Thuật ngữ tiếng lóng BUD có nghĩa là 'Bạn bè', 'Cần sa' và 'Âm vật.' BUD cũng là tên viết tắt của Budweiser Beer. Trang này giải thích cách BUD được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

PSD

PSD

PSD có nghĩa là tệp dữ liệu Photoshop. Trang này giải thích cách PSD được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

YHBT

YHBT

YHBT có nghĩa là Bạn Đã Bị Trolled. Trang này giải thích cách YHBT được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

JRPG

JRPG

JRPG có nghĩa là trò chơi nhập vai trong tiếng Nhật. Trang này giải thích cách JRPG được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

SNOWFLAKE

SNOWFLAKE

SNOWFLAKE có nghĩa là Ai đó Dễ bị Xúc phạm. Trang này giải thích cách SNOWFLAKE được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

K33L

K33L

K33L có nghĩa là Giết. Trang này giải thích cách K33L được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

Bài ViếT Thú Vị

YEEZY

YEEZY có nghĩa là 'Kayne West.' Trang này giải thích cách YEEZY được sử dụng trên Snapchat, Whatsapp, Facebook, Twitter và Instagram cũng như trong các văn bản và diễn đàn trò chuyện như Nhóm.

ĐọC Thêm

OBBY

OBBY có nghĩa là Oh, Baby !. Trang này giải thích cách OBBY được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

CMS

CMS có nghĩa là Hệ thống quản lý nội dung. Trang này giải thích cách CMS được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

GỒ GHỀ

ROF có nghĩa là Viết tắt của ROFL. Trang này giải thích cách ROF được sử dụng trên các ứng dụng nhắn tin như Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, TikTok và Teams cũng như trong văn bản.

ĐọC Thêm

dấu hiệu hryvnia

Chèn biểu tượng 'hryvnia-sign' bằng cách sử dụng Mã thay thế hoặc Mã HTML. Bạn cũng có thể sao chép và dán nó hoặc sử dụng Thực thể HTML, Mã CSS, Mã Hex hoặc Unicode.

ĐọC Thêm